Välj din livskvalitet

Vi lever i en tid med mycket hög materiell levnadsstandard här i västvärlden. Det verkar ändå inte göra oss så mycket lyckligare. Tvärt om så ser vi nu i Sverige år 2019 en alltmer utbredd mental ohälsa. Det vi ser i form av utmattningsdepressioner och ökade korttidssjukskrivningar är bara toppen på ett isberg. Köerna till landstingens psykiatriska mottagningar är långa i hela landet och många människor lider i det tysta, inte minst barn och unga. Vi nås också av rapporter i media om att människor känner sig stressade, såväl i arbetet som i vardagslivet. Unga känner sig stressade i skolarbetet. För många som går i pension blir den plötsliga omställningen till ständig fritid inte bara en positiv upplevelse. Men även människor som verkar leva ett liv utan större problem känner i bland att livet inte är så lyckligt.

Våra krav på att hela tiden få det materiellt bättre tär samtidigt på jordens resurser. Klimatforskarna har sagt sitt om hur vårt sätt att leva påverkar klimatet. Det finns redan i dag många människor som inser att vårt sätt att leva inte är hållbart men också att vi kommer att få svårt att ställa om till en annan livsstil. Klimatkrisen skapar oro och kommer att få en allt större inverkan på hur vi mår. Den som vill ta ett eget ansvar för utvecklingen, genom att försöka ändra sin livsstil, inser snart att det inte är så lätt.

Med denna skrift vill jag ge ett stöd till människor som inser att de måste ta ett eget ansvar för sina liv och för vår miljö. Vi måste vakna upp och börja agera. Vi måste göra ett fundamentalt val:

Valet att styra våra liv efter våra livsvärderingar eller låta andra krafter styra oss.

Se vidare fliken Kurser.