Tjänster privatpersoner

Rosevo kan ge dig som privatperson coachande samtal inom olika livsperspektiv med utgångspunkt från det som du för tillfället känner ett behov av.

En mer specifik form är ett stöd för din karriärutveckling.

Du kan också få ett speciellt stöd om du på egen hand arbetar med vårt personliga utvecklingskoncept Välj din livskvalitet.