Välkommen

till

rosevo liten

 

Vår affärsidé är att stödja företag/organisationer i det egna arbetet med hållbar utveckling. Vi ger även stöd till privatpersoner som vill utvecklas, både inom sin karriär och i livet som helhet.