Tjänster företag

Vill du utveckla ditt företag till en lärande organisation så har Rosevo verktygen och den kunskap som krävs. I vårt uppdrag ligger då att överlämna så väl verktygen som kunskapen till dig och dina medarbetare.

Läs om mer om våra tjänster inom utvecklingsområdena:
Projektstöd
Verksamhetsutveckling
Kompetensanalyser
Coaching och karriärutveckling