Tjänster företag

Vill du utveckla ditt företag till en lärande organisation så har Rosevo verktygen och den kunskap som krävs. I vårt uppdrag ligger då att överlämna så väl verktygen som kunskapen till dig och dina medarbetare.

Vi vill rekommendera arbetssättet ”systematisk verksamhetsutveckling”. Med denna inriktning på utvecklingsarbetet ser vi till att affärsutveckling,  processutveckling, organisationsutveckling, personalutveckling och IT-utveckling samverkar i en helhet. Men vi kan även ge separat stöd inom ett, eller några, av ovanstående utvecklingsområden om vi tillsammans ser till att vi inte missar något i helhetstänkandet.

LPQ® står för ”Lärande Processer för Kvalitet” och är ett egenutvecklat koncept som ger stöd och vägledning i utvecklingsarbete enligt synsättet systematisk verksamhetsutveckling. LPQ-konceptet är verktyget för en ”lärande organisation”.

Efter en kortare utbildning i LPQ-konceptet kan utsedda ”utvecklingsagenter” inom organisationen leda utvecklingsarbetet med ett mindre externt stöd.