Om Rosevo

Rosevo AB är ett familjeföretag i Falun.  För närvarande har företaget ingen heltidsanställd och tar endast mindre uppdrag.

lasse

VD: Lasse Pedersson
I hela sitt yrkesliv har Lasse arbetet med olika former av utvecklingsarbete. Under många år stod IT i fokus då han i olika roller arbetade med att utveckla och införa IT-system. Arbetet genomfördes vanligen som projekt där han ofta hade rollen som projektledare. Under de senaste 25 åren har gradvis en förskjutning skett mot ett allt mer övergripande synsätt för utvecklingsarbetet. Under den tiden har Lasse växlat mellan arbete i den egna konsultverksamheten och längre uppdrag som anställd.

Lasse är pensionär och har arbetet i Rosevo som bisyssla till pensionärslivet.