LPQ-ind

Som en integrerad del i LPQ-konceptet ingår LPQ-ind som är verktyget för personlig utveckling. En annan beteckning är Välj din livskvalitet.

I konceptet ingår:
– Utbildningshäfte
– Blanketter
– Handledning för studiecirkelledare
– Kurser
– Coaching