Välj din livskvalitet

Om du på egen hand arbetar med vårt personliga utvecklingverktyg Välj din livskvalitet kan du efter eget behov anlita oss för coachande stöd.

Se vidare menyerna  Kurser respektive Verktyg.

Kontakta Lasse Pedersson för mer information.