Coachande samtal

Coaching är ett kraftfullt verktyg om du vill skapa förändring och utveckling. The International Coach Federation (ICF) definierar coaching som: “En tankeväckande process som inspirerar individer att maximera sin potential.”

Vad är skillnad mellan coaching och terapi?
Skillnaden mot terapi är att vi inom coaching fokuserar på nuläget och framtiden. Om du har problem som ångest, fobier, depressioner mm, rekommenderar vi att du söker terapeutiskt stöd istället för coaching. Våra coacher är inte utbildade psykologer eller terapeuter, men har beteendevetenskapliga kunskaper. Det ger kunskap om människors beteenden, känslor, behov osv, men inte på så djup nivå som psykologer eller terapeuter har.

Så här går det till
Utifrån en kartläggning av nuläget, blickar vi fram emot ett önskat läge och gör upp en handlingsplan för att nå dit. Coachingen kan handla om allt från karriär, hälsa och relationer till hur du skapar mer balans i livet.

Samtalet kan ske via personliga möten, telefon eller Skype.

Kontakta Lasse Pedersson för mer information.