Coaching och karriärutveckling

Coaching är ett kraftfullt verktyg om du vill skapa förändring och utveckling. The International Coach Federation (ICF) definierar coaching som: “En tankeväckande process som inspirerar individer att maximera sin potential. ”

Många företag erbjuder idag sina medarbetare coaching. Coaching bidrar till att utveckla och motivera medarbetare och ledare, vilket bidrar till företagets framgång. Företag kan via friskvårdspengen dra av denna kostnad.

Vår coaching följer ICF.s riktlinjer och etiska regler.