Kompetensanalyser

Vi kan ge stöd med kompetensanalyser för företag som vill ligga i framkant när det handlar om att utveckla och ta vara på sina medarbetares kunskaper och kompetenser samt kunna locka till sig fler duktiga medarbetare.

En kompetensanalys innehåller:

En beskrivning av nuläget

Företagets behov av kompetens idag?
Vilken kompetens har medarbetarna idag?

En beskrivning av kompetensbehovet i framtiden
Hur ser framtidens krav ut på företaget?
Hur ska arbetet organiseras?
Vilken kompetens behöves för de olika rollerna i organisationen?
Hur väl kan medarbetarna uppfylla dessa krav?
Vilken kompetensutveckling krävs för varje medarbetare?
Vilket rekryteringsbehov finns?
Vad kan företaget göra för att bli en attraktiv arbetsgivare?

Med denna analys är ditt företag redo att inleda sin utveckling mot att bli ett företag som ligger i framkant gällande kompetensutveckling och som är redo att möta kundernas behov.

Kontakta Lasse Pedersson för mer information.