Verksamhetsutveckling

Vi vill rekommendera arbetssättet ”systematisk verksamhetsutveckling”. Med denna inriktning på utvecklingsarbetet ser vi till att affärsutveckling,  processutveckling, organisationsutveckling, personalutveckling och IT-utveckling samverkar i en helhet. Men vi kan även ge separat stöd inom ett, eller några, av ovanstående utvecklingsområden om vi tillsammans ser till att vi inte missar något i helhetstänkandet.

LPQ® står för ”Lärande Processer för Kvalitet” och är ett egenutvecklat koncept som ger stöd och vägledning i utvecklingsarbete enligt synsättet systematisk verksamhetsutveckling. LPQ-konceptet är verktyget för en ”lärande organisation”.

Efter en kortare utbildning i LPQ-konceptet kan utsedda ”utvecklingsagenter” inom organisationen leda utvecklingsarbetet med ett mindre externt stöd.

Kontakta Lasse Pedersson för mer information.